ευελιξία

 • Αποθηκεύσεις

   Η "ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ-ΜΠΕΛΜΠΑΣ LOGISTICS SERVICES" αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου όλες τις διαδικασίες που είναι απαραίτητες για να αποθηκευθούν τα προϊόντα σας με ασφάλεια και για όσο χρονικό διάστημα χρειασθεί, στους αποθηκευτικούς μας χώρους στον Ασπρόπυργο, παρέχοντας επιγραμματικά τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Παραλαβή και μεταφορά εμπορευμάτων στους αποθηκευτικούς μας χώρους, σύμφωνα με τις εντολές του πελάτη.
  • Εκφόρτωση προϊόντων σε ελεύθερες ή φορολογικές αποθήκες.
  • Αποθήκευση εμπορευμάτων, ταξινόμηση και παρακολούθηση, ανά είδος, ανά κωδικό, ανά μονάδα, ανά ημερομηνία παραγωγής κλπ. σε ράφια.
  • Αποθήκευση ξηρών φορτίων, ευπαθών ή υψηλής αξίας στους κατάλληλους χώρους.
  • Διαχείριση αποθηκών μέσω συστημάτων πληροφορικής.
  • Επεξεργασία, προετοιμασία και συλλογή των ημερήσιων παραγγελιών των πελατών εντός των αποθηκών μας σε ειδικούς χώρους.
  • Δρομολόγηση και έλεγχος των παραγγελιών προς εξαγωγή.
  • Επανέλεγχος των προς φόρτωση παραγγελιών στα οχήματα διανομής.
  • Ενημέρωση των πελατών μας αναφορικά με τις προς εκτέλεση παραγγελίες.
  • Μηχανογραφική έκδοση φορολογικών παραστατικών (Δελτία Αποστολής "κατ' εντολή και για λογαριασμό" των πελατών μας), ως συνοδευτικό μεταφοράς.
 • Διαχείριση Μεταφορών

   

  Γρήγορη Παραλαβή & Διανομή

  Η "ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ-ΜΠΕΛΜΠΑΣ LOGISTICS" διαθέτει πολυάριθμα ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα πάσης μορφής και χωρητικότητας καθώς και συνεργαζόμενα Δ.Χ., τα οποία εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη μεταφορά και διανομή των πάσης φύσεως εμπορευμάτων.

  Ο στόλος "ΤΜ"

  Η παρουσία των αυτοκινήτων της "ΤΜ Logistics" στους δρόμους της Ελλάδας αποτελείται από καινούργια συντηρημένα και καθαρά φορτηγά, σύγχρονης τεχνολογίας, οι δε οδηγοί που απασχολούνται στην εταιρεία έχουν μακρόχρονη πείρα στη μεταφορά και διαχείριση οποιασδήποτε αποστολής, παραλαμβάνοντας ή παραδίδοντας τα εμπορεύματά σας από ή μέχρι το χώρο που θα μας υποδείξετε, αφού διαθέτουμε βοηθητικά και το απαραίτητο εργατικό προσωπικό, για να σας παράσχει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών.

  Ό,τι είναι "δύσκολο" για τους άλλους, είναι "εύκολο" για μας

  Η συνεργασία μας με τα καλύτερα πρακτορεία μεταφοράς εμπορευμάτων, μας δίνει τη δυνατότητα να περισυλλέξουμε ή/και να παραδώσουμε γρήγορα και με κάθε ασφαλιστική κάλυψη σε οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδος ή του εξωτερικού μας ζητήσετε, το εμπόρευμά σας.

  Όταν θέλετε εγγυημένες συναλλαγές, "εμπιστευθείτε μας"

  Έχουμε δημιουργήσει ειδικό τμήμα, το οποίο έχει τη δυνατότητα είσπραξης και ελέγχου αντικαταβολών, από όπου μας το ζητήσετε.

 • Εργολαβίες

   Η εταιρεία "ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ-ΜΠΕΛΜΠΑΣ LOGISTICS" είναι εξειδικευμένη στην παροχή υπηρεσιών (cross docking) και διαχείριση αποστολών εισαγωγής και εξαγωγής από και προς το εξωτερικό, τόσο στους αποθηκευτικούς χώρους της εταιρείας στον Ασπρόπυργο, όσο και στις εγκαταστάσεις του πελάτη μεταφορέα ή διαμεταφορέα, στηριζόμενη στη λογική του μεταβλητού κόστους (shop to shop).

 • Υπεργολαβίες

   Η εταιρεία "ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ-ΜΠΕΛΜΠΑΣ LOGISTICS" είναι εξειδικευμένη στην παροχή υπηρεσιών (cross docking) και διαχείριση αποστολών εισαγωγής και εξαγωγής από και προς το εξωτερικό, τόσο στους αποθηκευτικούς χώρους της εταιρείας στον Ασπρόπυργο, όσο και στις εγκαταστάσεις του πελάτη μεταφορέα ή διαμεταφορέα, στηριζόμενη στη λογική του μεταβλητού κόστους (shop to shop).

Back to top button